UWAGA! Obowiązują nowe formularze oświadczeń, wniosków i zgłoszeń. Poniżej zamieszczono linki do wzorów oświadczeń, wniosków i zgłoszeń.

 • wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PB-0)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001154/O/D20211154.pdf

 • wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000410/O/D20210410.pdf

 • zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000304/O/D20210304.pdf

 • zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000304/O/D20210304.pdf

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000346/O/D20210346.pdf

 • zgłoszenie rozbiórki (PB-4)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000314/O/D20210314.pdf

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000117001.pdf

 • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000335/O/D20210335.pdf

 • wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000440/O/D20210440.pdf

 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000356/O/D20210356.pdf

 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000322/O/D20210322.pdf

 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000322/O/D20210322.pdf

 • wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane (PB-13)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000308/O/D20210308.pdf

 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000296/O/D20210296.pdf

 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000298/O/D20210298.pdf