DGNAB-AB 002 Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB -AB 002

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna

art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

 II Wymagane wnioski:

- zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  fDGNAB-AB 002-1 doc fDGNAB-AB 002-1

- informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę (B-4) fDGNAB-AB 001-3 fDGNAB-AB 001-3

- zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) fDGNAB-AB 002-2,  doc fDGNAB-AB 002-2

 III Wymagane załączniki:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)  fDGNAB-AB 001-2, doc fDGNAB-AB 001-2
- kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji
W zależności od potrzeb:
- szkice lub rysunki,
- opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli działka leży na terenie objętym ochroną konserwatorską.
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- projekt zagospodarowania działki lub terenu,
- opis techniczny instalacji.

 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 od daty doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Termin rozpoczęcia robót – jeżeli w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu ich rozpoczęcia.