DGNAB-AB 004 Pozwolenie na rozbiórkę

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 004

Pozwolenie na rozbiórkę Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna

- art. 31, 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044
z późn. zm.).


 II Wymagane wnioski:

- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) fDGNAB-AB 001-1 fDGNAB-AB 001-1

- informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę (B-4) fDGNAB-AB 001-3 fDGNAB-AB 001-3

 III Wymagane załączniki:

- zgoda właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Za pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł, nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia  w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
VI Termin załatwienia sprawy:
Do 65 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa,
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:

Opłatę skarbową można wnieść w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku, opłaty skarbowej można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA

I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.