DGNAB-AB 005 Przeniesienie pozwolenia na budowę

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 005

Przeniesienie pozwolenia na budowę Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna

- art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z późn. zm.)
.

 II Wymagane wnioski:
wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę fDGNAB-AB 005-1  doc fDGNAB-AB 005-1
 III Wymagane załączniki:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)  fDGNAB-AB 001-2, fDGNAB-AB 001-2

- dziennik budowy do wglądu,
- oświadczenia stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 IV Dokumenty do wglądu:
Dziennik budowy
 V Opłaty:
Za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę: 90 złotych.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
VI Termin załatwienia sprawy:
Brak
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa,
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Opłatę skarbową można wnieść w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA
I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.