DGNAB-AB 007 Zgoda na odstępstwo od warunków technicznych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 007

Zgoda na odstępstwo od warunków technicznych Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych  fDGNAB-AB 007-1   fDGNAB-AB 007-1
 III Wymagane załączniki:

- charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
- szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
- propozycje rozwiązań zamiennych,
- pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
- w zależności od potrzeb – pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.

 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
W ciągu 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia właściwego ministra do udzielenia zgody na odstępstwo.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Brak
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Brak