DGNAB-AB 003 Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 003

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę  fDGNAB-AB 003-1 fDGNAB-AB 003-1
 III Wymagane załączniki:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)  fDGNAB-AB 001-2, fDGNAB-AB 001-2
- wycinek mapy zasadniczej z lokalizacją inwestycji,
- opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli działka leży na terenie objętym ochroną konserwatorską,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienie przez organ w formie decyzji  sprzeciwu, służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie do 14 od daty doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.