DPK 002 Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DPK 002

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Wydanie 001
z dnia 04.07.2019r.

 I Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych(Dz. U. z 2019 r., poz. 238)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2166)
 II Wymagane wnioski:
 fDPK 002-1 zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 III Wymagane załączniki:
1. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Chełm  fDPK 002-2
2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - kserokopię odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji w wys. 17 zł wniesiona do kasy Urzędu Miasta Chełm lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta

Nr: 93124022231111000035769596

VI Termin załatwienia sprawy:
14 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Promocji i Kultury
ul. Strażacka 2
22-100 Chełm
tel. (82) 565 01 58
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak