DPK 004 Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DPK 004

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej Wydanie 001
z dnia 08.07.2018r.

 I Podstawa prawna
- ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
 fDPK 004-1 zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 III Wymagane załączniki:
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
    • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. stowarzyszeń),
    • program imprezy,
    • potwierdzone kserokopie orzeczeń technicznych dopuszczające urządzenia mechaniczne do eksploatacji (dot. cyrków, wesołych miasteczek, lunaparków),
    • potwierdzona kserokopia ubezpieczenia imprezy,
    • potwierdzone kserokopie aktualnych kart zdrowia zwierząt (dot. cyrków),
    • umowa dzierżawy lub najmu terenu na cele rozrywkowe,
    • umowa przedwstępna z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Chełmie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów stałych, komunalnych oraz wydzierżawienia pojemników na odpady (dot. cyrków, wesołych miasteczek, lunaparków oraz dużych imprez rozrywkowych),
    • organizatorzy imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny zobowiązani są zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
14 dni od daty złożenia wniosków
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Promocji i Kultury
ul. Strażacka 2
22-100 Chełm
tel. (82) 565 01 58
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak