KS 006 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

KS 006

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wydanie 003
z dnia 06.09.2016r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
- Uchwała Nr LV/493/10 Rady Miasta Chełm z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- Zarządzenie Nr 70/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- Zarządzenie Nr 300/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 listopada 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 II Wymagane wnioski:

pdf fKS 006-1 wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) bezpośrednio
pdf fKS 006-2 wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy

- pdf fKS 006-3 ooświadczenie mieszkańców miasta Chełm tworzących „grupę inicjatywną” i składających Miastu Chełm wniosek o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych

- pdf fKS 006-4 zobowiązanie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy

 III Wymagane załączniki:
zgodnie z wnioskiem
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 63
tel. (082) 565 01 58, 565 57 28
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizuje zadania w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
d) turystyki i krajoznawstwa,
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.